Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodnyznak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałamdla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danychosobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem zestrony internetowej https://www.zuzannaploch.com.

Informacja formalna napoczątek – administratorem strony jest Zuzanna Ploch.

W razie jakichkolwiek wątpliwościzwiązanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się zemną, wysyłając wiadomość na adres zuzannaploch@gmail.com.


Skrócona wersja – najważniejszeinformacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również oTwój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszychzasad związanych z ochroną prywatności.

·        Kontaktując się z mną, przekazujesz mi swojedane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne inie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnejzgody.

·        Korzystam z narzędzi analitycznych GoogleAnalytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takiejak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czyprzejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane sąpliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

·        Zapewniam możliwość korzystania zfunkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisachspołecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tychfunkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisówspołecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin.

·        Moja strona znajduje się na platformie www.format.com. Wykorzystuję pliki cookies pochodzące od Format w celu prawidłowego  działaniastrony.


Jeżeli powyższe informacje nie są dlaCiebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniuprzepisów o ochronie danych osobowych jest ZuzannaPloch, kontakt – e-mail: zuzannaploch@gmail.com.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzaniadanych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowychponiżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następującepotencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1)     prawo dostępu do danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych osobowych,

3)     prawo do usunięcia danych osobowych,

4)     prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania danych osobowych,

6)     prawo do przenoszenia danych,

7)     prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego,

8)     prawo do odwołania zgody naprzetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisaneszczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżejuprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku dowszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygodydołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzaniadanych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacjiuprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnieńwskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniuTwoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danychosobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mniez żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamoraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres zuzannaploch@gmail.com.Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostaływyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżejadres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanychz przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkichprzekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środkówbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochroniedanych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością iodpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tegonieupoważnione.


Cele i czynności przetwarzania

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z mnąza pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy w sposób naturalny przekazujesz mi swójadres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możeszzawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celukontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyliTwoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawnąprzetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaciarchiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji inie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawodo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mnąprowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jejusunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędneinteresy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 


Pliki cookies i innetechnologie śledzące

Moja strona, podobniejak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, byzapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacjetekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookieswłasne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółówznajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlanajest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodęna wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies zpoziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak,że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony,jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotówtrzecich. Moja strona, podobnie jak większośćwspółczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przezpodmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzącychod podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostałoopisane poniżej.

Działanie bloga.Moja strona znajduje się na platformie Format.com. W związkuz tym wykorzystuję pliki cookies Format.com w celu zapewnienia prawidłowegodziałania strony. Zobacz Politykę Prywatności Format.com.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony,takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego iprzeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzonyna stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z GoogleAnalytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. ZobaczPolitykę Prywatności Google.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniammożliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianietreści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookiesadministratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest,Bloglovin.


Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się zprzesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każdezapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datęi czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym zjakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie sąkojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie sąwykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służącydo administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu pozaosobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Using Format